[alsa-devel] linux-firmware: intel: Update Cannonlake audio firmware.

Rojewski, Cezary cezary.rojewski at intel.com
Mon Dec 3 13:06:54 CET 2018


Hello,

This change updates the firmware version from .1191 to .1858 for CNL and its child platforms.
Kindly pull the new CNL ADSP firmware from the following URL.

The following changes since commit 1baa34868b2c0a004dc595b20678145e3fff83e7:

 Merge branch 'nxp_mc' of https://github.com/NXP/linux-firmware (2018-10-26 08:13:19 -0400)

are available in the Git repository at:

 https://github.com/crojewsk/linux-firmware.git for-upstream

for you to fetch changes up to 82f6dbf82d976064db15f4e7f3e770322dc6ce14:

 linux-firmware: intel: Update Cannonlake audio firmware. (2018-12-03 03:43:31 +0100)

----------------------------------------------------------------
Cezary Rojewski (1):
   linux-firmware: intel: Update Cannonlake audio firmware.

WHENCE           |  4 +++-
intel/dsp_fw_cnl.bin    |  2 +-
intel/dsp_fw_cnl_v1858.bin | Bin 0 -> 583852 bytes
3 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 intel/dsp_fw_cnl_v1858.bin
--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.


More information about the Alsa-devel mailing list